የፌዴራል ፐብሊክ ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች የውጤት ተኮር ዕቅድ ዝግጅት፣ ትግበራና የአፈጻጸም ምዘና መመሪያ መሰረት በስራ ላይ የዋለ የውጤት ተኮር ሥርዓት ኦቶሜሽን

ግባ

ከስይስተም አድሚን የተሰጠዎትን ኢሜይልና የይለፍ ቃል ያስገቡ።